پنجشنبه 6 خرداد 1395 07:05:44  
   
 
شماره ضابطه
موضوع
 تاريخ ابلاغ
  
 #نمايششماره ضابطهموضوع ضابطهsubjectتاريخ ابلاغ
   
اندازه صفحه:
select
 صفحه 1 از 49, ایتم 1 تا 20 از تعداد کل 968 ایتم.
195-501445دستورالعمل انضباط مالي، ارتقاء بهره وري، بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرحها - تجديد نظر اول 1395/02/20
215185/ت53057ه‍حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات) 1395/02/12
334000دستورالعمل نحوه تهيه و تصويب فهرست بهاي كارهاي خاص 1395/02/07
434001دستورالعمل نحوه تهيه و تصويب رديف هاي ستاره دار 1395/02/07
533118بخشنامه در باره اعلام شروع و پايان قرارداد، تغيير نفرات امتيازآور، هيات مديره و سهامدار و به روزرساني تاريخ انقضاي گواهي نامه هاي تشخيص صلاحيت در sajat.ir 1395/02/04
694/448933ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1395 1394/12/26
794/448980ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1395  1394/12/26
894/449028ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1395 1394/12/26
994/448962 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1395 1394/12/26
1094/448992ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395 1394/12/26
1194/448954ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1395 1394/12/26
1294/449017 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات برقي سال 1395 1394/12/26
1394/449002ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته راهداري سال 1395  1394/12/26
1494/448925ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1395  1394/12/26
1594/449010ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تاسيسات مكانيكي سال 1395  1394/12/26
1694/448966ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1395 1394/12/26
1794/448916ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1395  1394/12/26
1894/448894ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1395 1394/12/26
1994/448941ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1395  1394/12/26
2094/448906 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1395 1394/12/26
 
     

Powered by Tetis BPMS